Value Management Network

Jelen Kifizetési és Jutalékszabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elválaszthatatlan tárgyát képezi a WakeUp Network Kft. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4., adószám: 32056237-1-41, cégjegyzékszám: 01 09 404693) és Marczinka Mátyás EV. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4., adószám: 69897674-1-41, nyilvántartási szám: 53843652), (továbbiakban Vállalat) által kiadott Általános Szerződési Feltételeinek (továbbiakban: ÁSZF) és rendelkezései közvetlenül kiterjednek a Vállalat értékesítői alvállalkozói szerződéssel, vagy My VMN fiókhoz kapcsolt Affiliate rendszerrel rendelkező partnereire (továbbiakban: Értékesítő). 

I. Általános rendelkezések

Jelen Szabályzatban használt fogalmak megegyeznek a Vállalat által kiadott Általános Szerződési Feltételeiben használt fogalmakkal. 

II. Szerződéskötés létrejötte
II.1. Értékesítővé válás menete

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szabadon, saját belátása szerint válasza ki a hálózatához tarozó értékesítők személyét. A kiválasztási folyamatot kötheti iskolai végzettséghez, szakmai tapasztalathoz, kommunikációs vagy egyéb készségekhez. 

A leendő értékesítők jelentkezésüket digitálisan a Weboldalon keresztül, erre a célra létrehozott felületen, űrlap formájában adhatják le: https://vmn.hu/affiliate/ 

A Szolgáltató 30 napon belül feldolgozza és megválaszolja a beérkező jelentkezéseket áttekinti és megválaszolja a jelentkezők irányába, az általuk megadott kapcsolattartási címek valamelyikén. 

A Felek rögzítik, hogy az Értékesítő az ÁSZF rendelkezéseit a jelentkezéssel egyidejűleg elolvasta és elfogadta.

II.2. A jutalék meghatározása

Az Értékesítő csak abban az esetben jogosult az általa értékesített és jelen Szabályzatban vagy az értékesítési szerződésben rögzített százalékos szolgáltatásonkénti vagy teljes végösszeg után járó értékesítési díj (továbbiakban: Jutalék) kifizetésre, amennyiben a Szolgáltatást megrendelő Ügyfél megkötötte a szerződést és teljesítette az abban szereplő díjfizetési kötelezettségét.

A jutalékot a My VMN fiókhoz kapcsolt Affiliate rendszer automatikusan számolja. A Jutalék képzése minden esetben automatikusan, emberi beavatkozás nélkül az Ügyfél általi Megrendelés és/vagy Szerződéskötés pillanatában. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy időközönként módosítsa teljes vagy termékenként az Értékesítők számára elérhető jutalékrátáját. Jutalékráta módosítás esetében a Szolgáltató tájékoztatási kötelezettséggel tartozik. 

III. Jogok és kötelezettségek

A Szolgáltató és az értékesítő kötelesek együttműködni egymással, annak érdekében, hogy munkavégzésük hatékony legyen. Ezen hatékonyság érdekében a Szolgáltató online hívás (webinár) formájában minden héten szerdán 18:00 órai kezdettel munkamegbeszélést (Sales meeting) tart az Értékesítőkkel. A részvétel minden My VMN fiókkal rendelkező Értékesítő számára kötelező. Amennyiben az értékesítő huzamosabb ideig – két hét – nem jelentkezik be ezen webinárra abban az esetben a Szolgáltató azonnali hatállyal jogosult felbontani az Értékesítő jogkörét és kizárni köreiből.

A Szolgáltató köteles lehetőséget és felületet biztosítani az Értékesítő számára arra, hogy nyomon tudja követni az általa generált linkek hatékonyságát. Ez a felület My VMN fiókhoz kerül hozzákapcsolásra, ahol az Értékesít megtekintheti látogatói statisztikáját.

Az Értékesítő digitális csatornákon keresztül jogosult értékesíteni a Szolgáltató által nyújtott valamennyi Weboldalon feltüntetett szolgáltatást. Az Értékesítő nem jogosult a Szolgáltató nevében szerződéskötésre vagy más egyéb nyilatkozat tételre, dokumentum hitelesítésre. 

Az Értékesítő nem készíthet másolatot az Ügyfél szerződéséről, valamint adatairól saját vagy más egyéb célokra nem használhatja, azokat harmadik fél részére át nem adhatja. Az Ügyféllel kötött szerződések és beszélgetések, konzultációk tartalmai szigorúan bizalmas adatnak számítanak és azokat a Felek a Titkos Ügykezelésre (továbbiakban: TÜK) vonatkozó szabályok mellett kezelik. Ezen pont megszegése azonnali szerződésbontást von maga után, melynek következtében az Értékesítő azonnal kizárásra kerül a Szolgáltató viszonteladói affiliate programjából.

Az Értékesítő felelősséggel tartozik az általa kiállított és megküldött vagy közösségi média vagy más egyéb felületeken közzétett ajánlatok valóságtartalma iránt.

IV. Marketing anyagok

Az Értékesítő számára a hirdetési és marketing anyagok használatát a Szolgáltató biztosítja, amelyek a Vállalat tulajdonát képzik, ide tartozik a szolgáltatási portfólió, online kreatívok és bannerek, weboldalak, jelentkezési űrlapok is.

A marketing anyagokat a Szolgáltató elektronikus úton, a Szolgáltató által az Értékesítő számára készített email címen keresztül vagy My VMN fiókba történő bejelentkezés után biztosítja az Értékesítő számára. 

Az Értékesítő önállóan nem publikálhat, közölhet vagy küldhet a Szolgáltató nevében vagy a Szolgáltató arculati elemeivel (logó, cégnév, brandnév, stb.) ellátott tartalmakat a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

V. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Szolgáltató egyéb belső szabályzatai, valamint a Szolgáltató által az Értékesítő számára megküldött utasítás a mérvadó, azon túl a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges rendszerhibák és kimaradások végett. 

A Vállalat fenntartja magának a jogot jelen Értékesítési és jutalékszabályzat rendelkezéseinek egyoldalú megváltoztatására. A módosításokról a www.vmn.hu honlapon rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról My VMN rögzített kapcsolattartási e-mail címen tájékoztatja Értékesítőt. Amennyiben az érintett Értékesítő a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi vagy értékesíti a Vállalat szolgáltatásait az a módosított rendelkezések elfogadásának minősül. 

Tartalomjegyzék