Jelen CSOPORTSZABÁLYZAT elválaszthatatlan tárgyát képezi a WakeUp Network Kft. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4., adószám: 32056237-1-41, cégjegyzékszám: 01 09 404693) és Marczinka Mátyás EV. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4., adószám: 69897674-1-41, nyilvántartási szám: 53843652), (továbbiakban: VMN) által kiadott Általános Szerződési Feltételeinek (továbbiakban: ÁSZF) és rendelkezései közvetlenül kiterjednek a VMN FELLOWSHIP szerződött tagjaira, csoportban résztvevő vendégeire, egyéb meghívott vendégekre, látogatóra, előadókra, csoportvezetők működésére. 

I. Csoporthoz való csatlakozás feltételei

A csoporttagság feltétele meglévő érvényes, vállalkozói igazolvány, vagy felelős beosztásban lévő döntéshozó munkakör, vagy egyéb gazdasági szervezetben betöltött tulajdonosi szerep. 

Meghívott vendégként való részvétel esetén magánszemély is részt vehet a csoport találkozókon. A vendég résztvevőkre nem vonatkoznak a jelen szabályzat 1. a) pontjában rögzített kitételek. 

Egy Ügyfél egyszerre csak egy VMN FELLOWSHIP csoport tagja lehet, valamint nem lehet a VMN FELLOWSHIP tagja az a személy, aki már valamely más olyan szervezet, közösség vagy csoport tagja, melynek elsődleges célja, hogy üzleti ajánlásokat közvetítsen. 

A csatlakozó vállalkozónak mindenkor meg kell felelnie az általa választott VMN FELLOWSHIP alapértékeinek, miszerint elkötelezett az állandó minőségi kapcsolatteremtés mellett, vallja, hogy a jó pap is holtig tanul, egyaránt hisz a tradicionálisan bevált eszközök és az innováció erejében, képes pozitívan hozzáállni az üzlethez és munkáját a precizitás, felelősségteljes hozzáállás, valamint  számon kérhető átláthatóság jellemzi. 

II. A csoporttalálkozók és időpontok meghatározása

A tagoknak pontosan kell érkezni és a találkozó teljes időtartamára a helyszínen kell maradniuk résztvéve a programokon.  

A heti állandó időpontban tartandó csoporttalálkozók időpontjait a csoportvezetők a csoporttagokkal közösen határozzák meg. A találkozó időpontja félévente egyszer módosítható másik időpontra. Amennyiben a csoport nem jut 100%-os beleegyezessel dűlőre az új időpontot illetően az időpont nem módosítható. Módosítási döntés esetén módosítást a csoportvezetőnek 30 napon belül jeleznie kell a VMN irányába. 

Egy tag egymást követő hat hónapban maximum három alkalommal maradhat távol a csoport találkozóról. Ennél több távolmaradás esetében a VMN csoport meghirdeti nyitott pozícióként a tag szakterületét, amellyel a tag elveszítheti a VMN csoporttagságát. 

A tag hiányzása esetén intézhet maga helyett helyettest. Helyettes küldése esetén jelen szabályzat 2. c) pontja nem minősíti hiányzásnak. 

A tagok kötelessége, hogy minősített üzleti ajánlásokat és látogató vendégeket hozzanak a VMN csoportba. 

A csoportvezető saját hatáskörben meghatározhatja, hogy az általa vezetett csoport tagjai negyedévenként minimum és maximum hány fő vendéget hozhatnak a találkozókra. 

A csoportvezető saját hatáskörben meghatározhatja, hogy az általa vezetett csoport tagjai negyedévenként minimum és maximum hány darab minősített ajánlást teljesítsenek. 

A csoportban egy vendég egymást követő hat hónapban maximum három alkalommal vehet részt találkozón. 

A VMN FELLOWSHIP tagja bármikor kérvényezheti csoportból való átjelentkezését egy másik csoportba. Az átjelentkezést a csoport vezetőjének kell írásban beadni, melyben rögzíteni kell, hogy melyik csoportba kíván átmenni a tag. A tagnak fel kell venni-e a kapcsolatot a másik csoport vezetőjével, akihez jelentkezik és egy befogadó nyilatkozatot kell kérni tőle, melyet eredeti csoport vezetőjéhez intézett átjelentkezési kérelemhez kapcsolni kell. Az átjelentkezést a csoportvezetőknek írásban jelenteni kell a VMN irányába. 

Amennyiben egy tag egy másik csoportban vesz részt vendégként mindenképpen jeleznie kell, hogy egy másik VMN FELLOWSHIP csoportnak már tagja és abban az esetben nem adhat ki bizalmas, konkuráló vagy minősítő információkat saját csoportjáról. Vendégként való részvétel esetén minden esetben egyeztetni kell a vendégváró csoport vezetőjével érkezéséről. A látogató tagnak 4.000 Ft, azaz négyezer forint részvételi díjat kell fizetni. Egy VMN FELLOWSHIP csoport tagja egymást követő hat hónapban maximum három alkalommal látogathat át egy másik VMN FELLOWSHIP csoportba. 

III. Tréningek és előadások

A találkozók alkalmával a csoport tematika alapján minden tag 2 perces úgynevezett “preach” keretén belül bemutathatja magát, vállalkozását, termékeit és / vagy szolgáltatásait. 

A csoportvezető minden találkozó előtt a csoport tagjai közül felkér egy kiemelt előadót, hogy saját szakágazatáról, vállalkozásáról tartson egy bővebb, 20 perces előadást, melynek keretein a csoporttagok jobban megismerhetik termékeit és szolgáltatásait. 

Az új tagnak kötelező részt venni egy online kétórás tréningen, amelyen részletes tájékoztatást és útmutatást kap a VMN FELLOWSHIP csoportok működéséről, felépítéséről és szabályzati keretrendszeréről. 

Amennyiben egy tag valamikor kiemelt előadó kíván lenni és a csoportvezető kiválasztja részt kell vennie egy online kétórás előkészítési tréningen, amelyen kollégánk bemutatja milyen a hatékony kiemelt előadás, valamint ehhez kapcsolódóan eszközöket oszt meg a részvevőkkel. 

IV. Csoportok felépítési modellje

Egy VMN FELLOWSHIP csoport létszáma nem csökkenhet 15 fő alá és nem nőhet 30 fő fölé. Ennek betartásáról a VMN FELLOWSHIP csoportvezetője a VMN SALES csoport alvállalkozóival együttműködve gondoskodik. 

Minden VMN FELLOWSHIP csoport rendelkezik egy csoportvezetővel, akit a VMN nevez ki vállalkozói együttműködési megbízás alapján. Amennyiben egy csoportvezető lemond vagy bármely okból megszűnik a megbízatása abban az esetben a csoportnak lehetősége van új vezetőt javasolni a VMN irányába, amelyet a VMN saját szempontjai alapján elfogadhat vagy elutasíthat. 

Amennyiben egy csoport vezető nélkül marad a csoportvezetői feladatokat a VMN látja el az új csoportvezető kijelölése idejéig. 

A VMN egyoldalúan fenntartja magának a jogot egy csoport feloszlatására, szolgáltatásainak megváltoztatására valamint átalakítására. 

V. Helyszínek

A VMN fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik városban és településen akár több csoportot is alapítson, ahol erre igény adódik és az alakulási feltételeket a VMN megfelelően biztosítottnak érzi. 

A VMN FELLOWSHIP találkozók helyszínének mindenkor a Tagok számára könnyen megközelíthetőnek, elegánsnak és minden tekintetben tökéletesnek kell lenni kiemelten szem előtt tartva a csoporthoz igazított ár-érték arányt. 

Csoporttalálkozók helyszíne lehet bisztró, étterem, hotel, VMN Iroda, kávézó és egyéb itt nem sorolt vendéglátóipari egység. Csoport helyszín kiválasztásánál minden esetben a VMN írásbeli engedélyére van szükség. 

VI. Tagsági és részvételi díjak
 1. A csoporthoz csatlakozó tagnak belépési díjat kell fizetnie, amennyiben a tagsági szerződés másként nem rendelkezik. A adminisztrációs díj összege bruttó 63.500 Ft, azaz hatvanháromezer-ötszáz forint. A belépési díj tartalmazza a www.vmn.hu oldalra való felkerülés és a tagsági jogviszony végéig történő fenntartás díját, valamint az új tagokra vonatkozó online tréning költségeit is. 
 2. A csoporthoz való csatlakozás tagsági díjhoz kötött. A csatlakozó tag két ajánlat közül választhat a csatlakozáshoz:
  – 6 havi tagság: bruttó 266.700 Ft, azaz kétszázhatvanhatezer-hétszáz forint,
  – 12 havi tagság: bruttó 444.500 Ft, azaz négyszáznegyvennégyezer-ötszáz forint.
 3. A csoporthoz való csatlakozás és a csoporttagság fenntartásának alapfeltétele a tagsági díj tagsági szerződés szerinti határidőre történő megfizetése. Teljesítésnek az minősül, ha a VMN által kiállított számlán és/vagy díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra beérkezett a teljes összeg. 
 4. A VMN FELLOWSHIP tagsági díj a tag távolmaradásával folyamatos, így időarányos elszámolása, visszafizetésre nincs mód. Tartós, igazolható betegség esetén a VMN saját belátása alapján a VMN Tag írásban intézett kérvényen alapulva lehetőséget biztosíthat a VMN Tag számára, hogy azon kimaradt csoporttalálkozó alkalmak helyett, melyeken betegsége miatt nem tudott részt venni, egyedi megállapodás és elbírálás alapján más alkalommal vegyen részt és pótolja hiányzását. 
 5. VMN FELLOWSHIP csoportban vendégként való részvétel feltétele, hogy a vendég meghívó igénylés funkcióval regisztráljon és befizesse a 4.000 Ft azaz négyezer forint összegű részvételi díjat. 
 6. A tagdíj fizetését minden esetben a tagsági szerződés szerinti lejárati dátum napját megelőző 30 napját megelőző időszakban kell befizetni a tagsági szerződés fenntartása érdekében.  Késedelmes fizetés esetén a VMN késedelmi kamatot számíthat fel. Amennyiben a tag az évfordulót követő három munkanapon sem egyenlíti ki számláját az a VMN csoportjaiból és rendszereiből való kizárást eredményezi, amely után a tag csak a jelen csoportszabályzat 1. c) pontjában meghatározott belépési díj újrafizetése után lehet aktív. 
 7. A belépési valamint a tagsági díjak nem visszatéríthetőek, valamint át nem ruházhatóak egyik személyről / jogi személyről a másikra. 
VII. Szakterületek

Egy VMN FELLOWSHIP csoportjaihoz csak egy szakágazat képviselője kapcsolódhat. Amennyiben a szakterületek bármelyikével csoporton belüli konfliktus merülne fel abban az esetben döntési és igazságtételi jog a csoportvezetőt illeti. 

A VMN FELLOWSHIP lehetőséget biztosít rá, hogy a tag más szakterülettel jelenjen meg a találkozókon. Változtatáshoz a csoportvezető irányába kérvényt kell benyújtani, amit a csoportvezető egyszemélyben jogosult elbírálni. A szakterület váltást a csoportvezető jelenti a VMN irányába. 

VIII. Promóció és egyéb megjelenés

A kiküldött részvételi taglista ajánlások megtétele miatt kerül továbbításra. 

A kiküldött kapcsolattartási adatokat a partnereknek és résztvevőknek tilos promóciós kampány célokra felhasználni (hírlevelek, egyéb postai vagy email DM levelek érkeztetésére, telefonos hideghívásra, stb.) 

A VMN FELLOWSHIP tagjainak levélpapírjain, honlapján vagyalmint egyéb online és offline felületein lehetőségük van használni, feltüntetni a “VMN FELLOWSHIP PARTNER” logót a VMN Arculati kézikönyvének rendelkezései alapján. 

A VMN által kiadott és tagok által hasznosítható formanyomtatványokon kívül a VMN előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a csoportok vezetői és azok tagjai nem jogosultak önállóan használni a VMN logóját, védjegyeit, elnevezéseit, szlogenjeit és egyéb más VMN tulajdonában lévő szellemi termékeket. 

IX. Kommunikáció és kapcsolattartás

A csoportok vezetői rendelkeznek VMN által biztosított kapcsolattartási email címmel. A csoportvezetők VMN közösségekkel és csoportokkal kapcsolatos kommunikációt kizárólag saját központi címükről végzik, melyet a VMN biztosít számukra. 

A VMN nem támogatja és kifejezetten ellenzi, hogy a csoportvezetők a VMN Tagokkal Messenger, Viber, WhatsApp, Telegram, Signal vagy bármely más üzenetküldési csatornán levelezzen. Hivatalos kommunikációként kizárólag az email útján történt levelezést fogadjuk el. 

A VMN csoportvezetőknek lehetősége van ZÁRT és REJTETT adatvédelmi beállításokkal ellátott Facebook vagy Telegram csoportot létrehozni a csoport tagjai számára a közvetlenebb kapcsolatépítés és kapcsolattartás céljából. A csoport fenntartásának alapfeltétele, hogy adminisztrátorként hozzá kell adni a VMN által kezelt facebook oldalt. 

X. Záró rendelkezések

Amennyiben probléma vagy összeférhetetlenség merülne fel egy tag vagy tagok esetében, akár üzleti magatartásával, VMN csoport iránti elkötelezettségével az adott VMN FELLOWSHIP csoportvezetője a VMN-el egyeztetve saját nézőpont rendszere alapján felfüggesztheti a tagot. Amennyiben a tag bizonyítható módon megszegte a VMN vagy a csoport bármely szabályzatát a csoportban való pozícióját és szakterületét a VMN nyitott pozícióként tüntetheti fel, meghirdetheti. Felfüggesztés miatt történt kizárás esetén a tagnak lehetősége van újra jelentkezni a VMN FELLOWSHIP tagjai közé az új jelentkezőkre vonatkozó feltételek alapján. 

A heti rendszeres találkozón kívül más szervezett csoport találkozót a VMN előzetes értesítése és annak írásbeli engedélye nélkül tartani tilos. 

Amennyiben valamelyik csoport tagja MLM – Multi Level Marketing értékesítéssel foglalkozik az általa értékesített terméken és/vagy szolgáltatáson kívül nem említheti a találkozón a szervezethez való csatlakozással járó előnyöket, valamint nem keresheti meg ezzel kapcsolatban a csoport vendégeit. 

Tartalomjegyzék