Value Management Network

Jelen HÁZIREND rendelkezései közvetlenül kiterjednek a WakeUp Network Kft. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4., adószám: 32056237-1-41, cégjegyzékszám: 01 09 404693) és Marczinka Mátyás EV. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4., adószám: 69897674-1-41, nyilvántartási szám: 53843652), által fenntartott irodák (továbbiakban: VMN Office) szerződött partnereire, valamint minden szolgáltatást ott igénybevevő ügyfélre, látogatóra, akik a termekben, vagy azok előterében, illetve a VMN Office közös használatú helyein (folyosó, recepció, konyha, lépcsőház, mosdók, lift, stb.) tartózkodnak egyaránt kötelező érvényűen vonatkozik. 

I. Általános rendelkezések

Az alkalmi bérleti vagy stratégiai partnerségi szerződéssel rendelkező, partner felelős a maximum egy főre jutó 1 m2 helyigény betartásáért. A terem befogadóképességénél több embert nem enged be a programjára, foglalkozására. Ezen pont  be nem tartásából eredő bármilyen baleset, kár, és egyéb probléma kizárólag az alkalmi bérlőt és/vagy stratégiai partnerségi szerződéssel rendelkező partnerünket terheli.

A folyosók és a termek falaira plakátot, szórólapot, egyéb hirdetést a VMN Office írásbeli engedélye nélkül kihelyezni tilos. Engedélyt minden esetben az info@vmn.hu címen igényelhetnek. 

A termek megfelelő beosztásához, és az esetleges konfliktusok elkerülése érdekében, a teremfoglalásnál a stratégiai partnereink, valamint az alkalmankénti bérlőnek jeleznie kell, ha a tervezett programja hangosabb, mint egy átlagos előadás.

A termekben a használat során a váltócipő használata mindenki számára kötelező. A váltócipő elmaradásáért az üzemeltető külön takarítási költséget számolhat fel, melynek maximális összege nem haladhatja meg a 15.000 forintot/ alkalom. 

A termekben a teremhasználat során ételt és nem zárható palackból italt fogyasztani a VMN Office vezetőjének külön engedélye nélkül tilos.

A program befejeztével, a terem elhagyásakor stratégiai partnerünk vagy alkalmankénti terembérlő köteles ellenőrizni  a villany és a fűtés-hűtés lekapcsolását, az ablakok bezárását.

Az épület egész területén tilos a dohányzás.  A tűzvédelmi szabályzatnak megfelelően tilos minden fajta nyílt láng és bármilyen pirotechnikai eszköz használata, továbbá, tilos az épületbe gyúlékony anyagot vagy éghető folyadékot behozni. A tilalom alól kivételt képez a mécses, gyertya, füstölő használata, melyeket őrizetlenül hagyni tilos.

Stratégiai partnerünk és alkalmi bérlőink kötelesek a teremre és az épületre előírt tűz-és balesetvédelmi előírásokat betartani, valamint a termet rendeltetésszerűen használni. Az épület elektromos rendszerére (konnektorba) csak sértetlen, jó minőségű elektromos eszközök csatlakoztathatóak, ideértve a magnók, elektromos illatosítók, laptopok és telefonok, stb. kábelei és töltői. Hosszabbítót további hosszabbítókkal megtoldani tilos! Hosszabbítót a helyiségekbe behozni nem lehet, kötelezően csak a VMN Office által biztosított eszközt lehet használni. 

Bármilyen rendellenesség esetén köteles stratégiai partnerünk vagy alkalmi bérlőnk a VMN Office vezetőjét haladéktalanul értesíteni.

Tűz-, bombariadó vagy egyéb okokból történő kiürítés esetén az épületet a lépcsőházon, vagy a legközelebbi kijáraton keresztül kell elhagyni, követve a menekülési nyilakat. 

A VMN Office bármely helyiségében elhelyezett személyes tárgyakért, kellékekért felelősséget nem vállalunk. Talált tárgyakat maximum egy hónapig őrzünk meg.

A termekben található bútorokat, kellékeket átrendezni, egyik teremből a másikba átvinni a VMN Office vezetőjének engedélye nélkül tilos. 

A VMN Office üzemeltetője kizárja mindennemű felelősségét a rendeltetésellenes használatból eredő esetlegesen bekövetkezett balesetek miatt.

II. Berendezések használata, állagmegóvás

Az elektronikai eszközök (CD lejátszó, projektor, erősítő, nyomtató, softbox, ringlight, stb.) elmozdításából, valamint nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért stratégiai partnerünk vagy alkalmankénti bérlőnk anyagi felelősséggel tartozik. 

Hangfalakra és egyéb műszaki berendezésekre italt, poharat, tányért vagy bármilyen más tárgyat helyezni biztonsági okokból tilos.  

A teremhasználat után stratégiai partnerünk vagy alkalmankénti bérlőnk köteles a termet a használatbavétel előtti állapotban átadni.

III. Teremfoglalás, módosítás, lemondás

A VMN Office fenntartja magának a jogot, hogy a teremhasználatot elutasítsa, vagy elfogadja a termek kapacitásának függvényében. Elutasítást követően a stratégiai partnerünk más időpontra ismételten leadhatja foglalását, melyet az üzemeltető ismételten felülvizsgál és jóváhagyhat, valamint indoklás után elutasíthat. 

Alkalmankénti bérlő külön szerződésben, vagy elektronikus levelezés útján jelezheti a terem használati kérését, vagy annak módosítását. A teremhasználat részleteit a VMN Office vezetőjével  e-mailben vagy külön szerződésben egyeztetik. 

Alkalmankénti bérlő esetében a bérlés megerősítése, valamint a bérleti díjának megfizetése után nem biztosítunk lehetőséget lemondásra. Módosítási kérvényét az alkalmankénti bérlő elektronikus levél útján jelzi az üzemeltető irányába, aki a kérvényt saját belátása alapján elfogadhatja, valamint elutasíthatja. 

Stratégiai partnereink a szerződésben rögzített feltételek mellett saját belátásuk szerint a digitális rendszerekben bejelentkezés után szabadon módosíthatják és törölhetik időpontjaikat. 

A VMN Office fenntartja magának a jogot jelen Házirend rendelkezéseinek egyoldalú megváltoztatására. A módosításokról a www.vmn.hu honlapon rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról jelen szerződésben rögzített e-mail címen tájékoztatja a partnereit. Amennyiben az érintett felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a VMN Office szolgáltatásait az a Házirend módosított rendelkezései elfogadásának minősül.  

Tartalomjegyzék