Value Management Network

Nyereményjáték szabályzat

Jelen NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT elválaszthatatlan tárgyát képezi a WakeUp Network Kft. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4., adószám: 32056237-1-41, cégjegyzékszám: 01 09 404693) és Marczinka Mátyás EV. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 4., adószám: 69897674-1-41, nyilvántartási szám: 53843652), (továbbiakban: Szervezők, vagy VMN) által kiadott Általános Szerződési Feltételeinek (továbbiakban: ÁSZF), valamint Adatvédelmi tájékoztatójának és rendelkezései közvetlenül kiterjednek a nyereményjáték résztvevőire, akik megosztják vagy egyéb módon (pl. űrlap kitöltéssel) vesznek részt a VMN által meghirdetett nyereményjátékban (továbbiakban: Játékos).

I. A játékban résztvevő felhasználók:

A Szervező által meghirdetett Játékban minden természetes vagy jogi személy részt vehet, aki a szervező Weboldalán nyereményjátékra vonatkozóan elhelyezett űrlapot valóságnak megfelelő adataival kitölti.  (továbbiakban: Játékos)

A Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói a játékban nem vehetnek részt.

II. A játék felületei, időtartama és bemutatása:

Jelen Nyereményjáték szabályzat egységes rendszerbe foglalja a játék felületeit, időtartamát, valamint a nyeremények pontos meghatározását.

II.1. A játék felületei

A Szervező a játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/valuemanagementnetwork), és / vagy  hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/valuemanagementnetwork)  és / vagy Weboldalán (https://www.vmn.hu) keresztül hirdeti meg (továbbiakban: Platform).

II.2. A játék időtartama, sorsolás időpontja és egyéb határidők

A nyereményjáték 2023. december 1. napjától, 2023. december 24. napján 12:00 óráig tart. Ezen idő alatt van lehetősége a Játékosoknak részt venni a Játékban és részt venni a Játékban. 

A nyereményjáték sorsolásának időpontja 2023. december 24. 13:00 óra, a nyertesek értesítése 2023. december 24. napján 18:00 óráig történik. 

A nyertes az általa megnyert Szolgáltatást 2024. február 1. napjáig válthatja be.

A nyereményjátékban résztvevő Játékos felelőssége, hogy a személyes részvételt igénylő szolgáltatásokról és tárgynyereményekről megfelelően tájékozódjanak. A nyeremény átvételére a nyertesnek 30 nap áll rendelkezésre, a határidő letelte után  nyereményét nem veheti át.

II.3. A játék menete, a sorsolás módja

A Szervező a játék nevét és leírását röviden a Platformokon határozza meg. A nyereményjáték formái a következők lehetnek: 

  • A Játékos különféle Platformokon keresztül találhat rá a Játékra, amely felhívás a Weboldalra irányítja a Játékost, ahol a nevének, email címének és telefonszámának megadásával, majd a “REGISZTRÁCIÓ A JÁTÉKRA” gombra történő kattintással vehet részt a Játékon. 
  • A Játék nem közvetlen feltétele, hogy a Játékos különféle közösségi média felületeken ossza meg az Weboldal linkjét. A Szervező közvetlenül nem ellenőrzi a megosztásokat. A Játék validitását a Weboldalon történő adatok megadása adja, így a sorsoláson csak azok a Játékosok vesznek részt, akik a Weboldalon keresztül adták meg adataikat.
III. Nyeremények és azok felhasználása
III.1. Nyeremények meghatározása

A független sorsolásban a https://miniwebtool.com/random-name-picker/ oldal lesz segítségünkre, amely adatbázisunk alapján random módon listát alkot és emberi beavatkozás nélkül kiválaszt négy szerencsés nyertest az alábbi listában meghatározott sorrend alapján: 

  • Az helyen szereplő nyertes díja: Vállalkozói inkubációs foglalkozás 1 havi bérlet – 29.970 forint értékben. 
  • A második helyen szereplő nyertes díja: Kisarculat tervezés vállalkozás számára – 88.000 forint értékben. 
  • A harmadik helyen szereplő nyertes díja: Honlapkészítés SMART csomag – 120.670 forint értékben. 
  • A negyedik helyen szereplő nyeres díja: VMN Fellowship fél éves tagság – 266.700 forint értékben. 
III.2. A nyeremény korlátozása

Felhasználásban történő akadályoztatás esetében a nyeremény felhasználási joga harmadik fél számára nem átruházható.

A nyeremény készpénzre és egyéb utalványra termékre vagy szolgáltatásra át nem váltható és más kedvezménnyel össze nem vonható.

A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

IV. Tartalmak moderálása, játékból való kizárás, visszalépés

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékos által közzétett felhasználói tartalom közlését megtagadja vagy tartalmat moderálja, eltávolítsa. 

A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. 

A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. 

A Szervező indoklás nélkül megtagadhatja a Játékos játékban való részvételét. 

A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy bármely közösségi média oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. 

A Játékosnak mérlegelni kell, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozik, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a közösségi média oldalon közzétett felhasználói tartalomra.

A Játékos hozzászólásának törlésével bármikor jogosult visszavonni a játékban való részvételi szándékát, Weboldalon történt játék esetében az info@vmn.hu címre küldött emailben vonhatja vissza részvételi szándékát. 

V. Adatkezelési irányelvek

A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek alapján az általa kiadott adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Szervező a nyereményjáték lebonyolításához a résztvevő Játékos önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatásán alapuló és kifejezett hozzájárulása alapján adatokat kezel. 

A nyereményjátékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul   jelen szabályzatban meghatározott személyes adatainak (név, email cím, telefonszám, stb.) kezeléséhez. 

A játékos a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor a Szervező a nevét a Weboldalon nyilvánosságra hozza és Szervező hivatalos Platform közzétegye. A játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. 

A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

A kezelt személyes adatok köre jelen esetben a nyertes neve, esetlegesen Facebook vagy Instagram profiljának felhasználóneve, e-mail címe, telefonszáma, stb. (továbbiakban együttesen: Személyes adatok)

Az adatkezelés célja a nyeremény átadása. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos bővebb tájékoztató a Szervező központi weboldalán a https://www.vmn.hu/adatvedelem oldalon olvasható.

VI. Záró rendelkezések

A játékot a Facebook vagy az Instagram vagy más egyéb közösségi média Platform nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a közösségi média oldalak számára. A Facebook vagy az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi saját Weboldalán. 

A VMN fenntartja magának a jogot jelen Nyereményjáték szabályzat rendelkezéseinek egyoldalú megváltoztatására. A módosításokról a www.vmn.hu honlapon rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról jelen szerződésben rögzített e-mail címen tájékoztatja a partnereit. Amennyiben az érintett felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a VMN szolgáltatásait az a módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

Budapest, 2023. augusztus 1. 

Tartalomjegyzék